Úvodní stránka » O farmacii

Farmacie je zdravotnické odvětví, které se zabývá léčivy. Zájem farmacie o léčivo zahrnuje všechny jeho fáze existence, tj. výzkum a vývoj, přípravu a výrobu, jištění jakosti, distribuci a výdej, podávání pacientům, účinky a osud v organismu. Využívá poznatky přírodních, technických i společenských věd, úzce spolupracuje s medicínou. Název farmacie pochází z řeckého slova farmakon (= léčivo, lék). Jednotlivými oblastmi farmacie se zabývají tyto vědní disciplíny:

Farmakologie je obor společný lékařům i farmaceutům. Zabývá se léky, hlavním zájmem je léčba léky, farmakoterapie. Zkoumá tedy léčivo od okamžiku podání pacientovi, kdy se stává lékem, až po jeho úplné vyloučení. Farmakologie hodnotí léky ze dvou hledisek:
Farmakokinetika zkoumá osud léku v organismu (působení organismu na lék), tj. vstřebávání (absorce), rozdělování v jednotlivých tkáních (distribuce), přeměnu na účinné a/nebo neúčinné látky (biotransformace) a vylučování (eliminace).
Farmakodynamika zkoumá účinky léku na organismus, a to žádoucí (viz indikace) i nežádoucí.
Jedovaté látky a otravy jimi (vč. otrav léčivy) zkoumá toxikologie z hledisek podobných jako farmakologie.

Farmakognozie se zabývá léčivy přírodního původu. Jejím zájmem jsou drogy (nejčastěji získané z léčivých rostlin) a jejich účinné látky. Zabývá se rozpoznáváním, zpracováváním, uchováváním a použitím drog a získáváním účinných látek z nich. Snaží se identifikovat látky, které jsou nositeli léčebného účinku, a objasňovat jejich chemickou strukturu.

Farmaceutická chemie se zabývá chemickou strukturou látek a jejím vztahem k účinku i osudu v organismu (viz farmakodynamika a farmakokinetika). Zabývá se též chemickou syntézou léčivých látek.

Farmaceutická technologie, označovaná také jako galenika, se zabývá vývojem, výrobou a přípravou a složením léčivých přípravků a zajišťováním jejich kvality. Novějším zájmem je též vztah mezi lékovou formou a jejím ovlivněním terapeutického účinku po podání přípravku pacientovi. Tím se zabývá biofarmacie, někdy též zvaná biogalenika.
Kontrola léčiv zajišťuje pro pacienty kvalitu léčivých přípravků. Pro svou činnost využívá zejména poznatky analytické chemie. Uplatňuje se ve všech fázích výroby i přípravy, distribuce a uchovávání léčivých látek i léčivých přípravků. Důležitá je evidence vedená o všech prováděných kontrolách. Kontrolu povinně zajišťují výrobci léčiv. Namátkově je též prováděna státními orgány (SÚKL, ÚSKVBL).

Sociální farmacie je společenskou vědou, která se široce zabývá fungováním farmacie a postavením ve společnosti.
Lékárenství je praktickým odvětvím farmacie, jehož hlavním významem je zajištění léčiv a zdravotnických prostředků pro veřejnost i zdravotnická zařízení prostřednictvím lékáren. Úkoly lékárny jsou:

 • výdej léčiv a zdravotnických prostředků
 • podávání informací při výdeji a konzultační činnost
 • zásobování léčivy a zdravotnickými prostředky a jejich uchovávání
 • příprava léčivých přípravků (IPLP)
 • kontrola a zajištění kvality léčiv

Lékárenské zkratky:

 1. aer = aerosol
 2. cps = kapsle
 3. cps rec = rektálni kapsle
 4. cps ret = kapsle s postupným uvolňováním účinné látky
 5. crm = krém
 6. crm pst = krémpasta
 7. ctb = žvýkací tablety
 8. drg = dražé
 9. emu po = emulze pro podání ústy
 10. gel = gél
 11. gra = granulát
 12. gtt = kapky k vnitřnímu užití
 13. gtt nas = nosní kapky
 14. gtt oph = kapky pro oční aplikaci
 15. gtt oto = ušní kapky
 16. her = rostliny, čaje
 17. liq = roztok k zevnímu použití
 18. lot = lotio, emulze
 19. loz =pastilka určená k rozpouštění v ústech
 20. plv = prášek
 21. plv ads = zásyp
 22. pst = pasta
 23. shp = šampon
 24. sir = sirup
 25. sol = roztok
 26. spc = čaj
 27. spr = spray
 28. stm gel = gel pro použití v ústní dutině
 29. sup = čípky
 30. sup vag = vaginální čípky
 31. sus = suspenze
 32. tbl = tableta
 33. tbl eff = šumivá, rozpustná tableta
 34. tbl ent = enterosolventní tableta
 35. tbl fc = potahované tablety
 36. tbl obd = lisované tablety obalené cukrem
 37. tbl ret = retardované tablety
 38. tbl vag = vaginální tablety
 39. tct = tinktura
 40. ung = mast
 41. ung oph = oční mast
 42. ung vag = vaginální mast

PRODUKTY PRO ZDRAVÍ

KOZÍ KOLOSTRUM

KOZÍ KOLOSTRUM
od 990,00 CZK s DPH

Kontakt

Lékárna v Bezovce
V Bezovce 4, 301 00 Plzeň
377 423 462
FAX 377 423 515