Úvodní stránka » Odstoupení od Smlouvy

PŘÍLOHA č. 1 k VOP

Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy

 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od Smlouvy dle zveřejněných obchodních podmínek na našich webových stránkách www.lekarnavbezovce.cz)

 

Lékárna v Bezovce

V Bezovce 4

301 00 Plzeň

 

V __________(místo sepisu tohoto přípisu) dne DD.MM.RRRR

 

Věc:    Oznámení o odstoupení od Smlouvy 

 

 

            Já / Společnost, _______________(jméno a příjmení, firma), nar. DD.MM.RRRR, bytem __________________________________________________, oznamuji/oznamujeme Lékárně v Bezovce, že tímto odstupuji/odstupujeme *) od Kupní smlouvy, když objednávku jsem odeslal dne DD.MM.RRRR a přijetí jste potvrdili dne DD.MM.RRRR, ohledně koupě zboží -  ____________________________________________________________________________________________________________________________(výčet zboží z objednávky).

            Uhrazenou kupní cenu za uvedené zboží mi, prosím, zašlete na můj bankovní účet vedený u ________________________ (označení bankovního ústavu), č. účtu ________________________.

            S pozdravem

                                                                                                                                                              podpis Klienta

                                                                       _________________________________

                                                                       (jméno a příjmení Klienta/ firma Klienta)

 

*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte

 


PRODUKTY PRO ZDRAVÍ

KOZÍ KOLOSTRUM

KOZÍ KOLOSTRUM
od 990,00 CZK s DPH

Kontakt

Lékárna v Bezovce
V Bezovce 4, 301 00 Plzeň
377 423 462
FAX 377 423 515