Úvodní stránka » Centrum Hájek

 PODPORUJEME   :

 Naše lékárna podporuje projekt Centrum Hájek.

www.centrumhajek.eu

Centrum Hájek je denní stacionář pro handicapované děti a rehabilitační centrum TheraSuit. Centrum pomáhá handicapovaným dětem a jejich rodinám. Zakoupením korálkových, drátěných a skleněných ANDÍLKŮ v naší lékárně podpoříte denní stacionář Centrum Hájek a někoho ze svých blízkých potěšíte, tedy dvojí radost a váš dobrý pocitUsmívající se

 

 

 

 

Denní stacionář CENTRUM HÁJEK je určen pro děti:

 

  • ve věku od 1 - 15 let

  • s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením

  • s lehkou, střední, těžkou a hlubokou mentální retardací

 

 

Aktuální kapacita zařízení je 15 uživatelů.

 

 

POSLÁNÍ

 

Posláním sociální služby DS CENTRUM HÁJEK je poskytovat uživateli na základě individuálního plánování takové služby, které mu umožní postupným začleňováním do běžné společnosti zůstat co nejdéle v přirozeném prostředí rodiny. Podporou soběstačnosti získají uživatelé šanci prožít aktivní, plnohodnotný a důstojný život. Plnění tohoto poslání je veřejný závazek všech zaměstnanců DS CENTRUM HÁJEK.

 

 

 

CÍLE                       

 

Cílem DS CENTRUM HÁJEK je:

 

- umožnit uživateli, navzdory limitům daným jeho druhu a stupni postižení, žít co nejběžnějším způsobem života

 

- nabízet s ohledem na závažnost postižení uživatele jen takovou míru pomoci a podpory s důrazem na rozvoj nejvyšší míry jeho budoucí samostatnosti a nezávislosti

 

- rozložit náročnou každodenní péči o dítě s handicapem mezi rodinu (příp. zákonné zástupce) a stacionář a tím snížit zátěž rodiny. To povede k možnosti, aby dítě co nejdéle vyrůstalo v přirozeném rodinném prostředí

 

 


 

TheraSuit 2 – 17 let

 

Léčba dětské mozkové obrny (DMO) je hlavním léčebným programem nestátního zdravotnického zařízení CENTRUM HÁJEK.

 

Do dětské rehabilitace vstupujeme se specializovaným programem pohybové terapie TheraSuit pro děti od 2 do 17 let:

  • s dětskou mozkovou obrnou

  • s vývojovými poruchami, které vedou k motorickému handicapu

  • s poškozením mozku v důsledku zánětlivého onemocnění, kraniocerebrálního poranění nebo mozkové mrtvice

  • s hyperkinézou (zvýšená mimovolní pohyblivost svalstva, stavy dráždivosti)

  • poúrazové stavy

 

Pro úspěšnou léčbu využíváme tyto metody a jejich kombinace:

TheraSuit
Aromaterapie (využití čistých éterických olejů)
Bioptron (terapie světlem)

Elektroléčba (využívání proudu různých frekvencí a intenzit)
Gravis (nácvik chůze v odlehčení)
Kineziotaping (nalepování elastických pásek pro normalizaci svalového napětí)
Kryoterapie (krátkodobé působení extrémně nízkých teplot)
Léčebná tělesná výchova - LTV (terapie a prevence onemocnění orgánů statiky a dynamiky těla)
Magnetoterapie (působení pulzního magnetického pole)
Masáže (klasická uvolňující celotělová masáž)
Měkké mobilizační techniky - MMT (techniky pro léčení bolestivých myofaciálních spoušťových bodů)
MOTOmed (pomůcka při ochablosti, křečích a ztuhlosti horních a dolních končetin)
Oxygenoterapie (terapie dýcháním čistého kyslíku)
PANat metoda s nafukovacími dlahami URIAS (proaktivní terapeutická metoda využívající nafukovací dlahy URIAS)
Rašelinové zábaly (aplikace lokálních jednorázových rašelinových zábalů)
Synergická reflexní terapie - SRT (napomáhá při odstraňování patologických projevů na pohybovém ústrojí)
Terapeutická vibrační plošina Galileo (stimulující impulsy pro svaly a svalové řetezce)
Terapeutický laser (terapie světlem)
Termoterapie (přikládání zdroje tepla)
Ultrazvuk (vysokofrekvenční proud)
Vertikalizační stojan (polohování ve stoje)


 

 

Asociace pro pomoc handicapovaným dětem

Lenka Š i k o v á – předsedkyně spolku

Křimická 756

330 27 Vejprnice

Tel.: 602 692 763

www.centrumhajek.eu

http://www.facebook.com/Vejprnice1

 


PRODUKTY PRO ZDRAVÍ

KOZÍ KOLOSTRUM

KOZÍ KOLOSTRUM
od 990,00 CZK s DPH

Kontakt

Lékárna v Bezovce
V Bezovce 4, 301 00 Plzeň
377 423 462
FAX 377 423 515