Úvodní stránka » Spotřebitelské spory

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Kupující - spotřebitel má v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) právo na mimosoudní řešení sporu z uzavřené kupní smlouvy, nedojde-li k vyřešení sporu dohodou stran.Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy s výjimkou smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Pro případ mimosoudního řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je kompetentním orgánem Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce - Ústřední inspektorát, který sídlí v Praze 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00, IČO 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz .Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se zahajuje na návrh kupujícího - spotřebitele a náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si nese každá ze stran sporu sama.Spotřebitel může rovněž využít pro mimosoudní řešení sporu platformu online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


PRODUKTY PRO ZDRAVÍ

KOZÍ KOLOSTRUM

KOZÍ KOLOSTRUM
od 990,00 CZK s DPH

Kontakt

Lékárna v Bezovce
V Bezovce 4, 301 00 Plzeň
377 423 462
FAX 377 423 515